introbild2 (kopia)

Start Coaching Om oss Women in Business Kontakta oss Referenser

Om coaching

Coaching är ett effektivt redskap för att uppnå mål i livet och få redskap till utveckling och förverkligande. Din coach fungerar som en samtalspartner, mentor, bollplank och personlig tränare i samma person. Syftet med coachning är att kartlägga områden i den professionella och/eller privata sfären som står i vägen för att Du ska förverkliga Dina ambitioner och önskningar. Under en coachingsession är din coach totalt engagerad i dig och dina frågeställningar. Coachen lyssnar och ger konstruktiv feedback. Det krävs också total delaktighet och engagemang från din sida om du ska få det resultat du förväntar dig och nå de mål du satt upp.

 

Ledarutveckling/Karriärcoaching

För att fungera som en framgångsrik ledare krävs det självinsikt och förmåga att hantera både framgång och motgångar. I en coachingserie arbetar vi t.ex med att:

 • Se saker som de verkligen är....
 • Vad det innebär att ta eget ansvar
 • Öka din självinsikt, medvetenhet och närvaro
 • Få tillgång till din kreativitet och problemlösningsförmåga
 • Skapa ett coachande förhållningssätt
 • Träna på att lyssna som en coach
 • Ge konstruktiv feedback; att ge och ta emot värdefull återkoppling
 • Motivera och inspirera dig själv och andra
 • Finna en bra balans mellan arbete och privatliv

Coachning är en utvecklingsresa både på det praktiska och det mentala planet. Resan handlar om att lära känna sig själv bättre och utvecklas som människa där dina talanger och gåvor kommer till sin fulla rätt. Därför är det viktigt att Du är beredd att möta dig själv på ett ärligt och uppriktigt sätt. I dig själv finns kreativiteten, förmågan och kraften som hjälper dig att bryta invanda mönster och beteenden.  Du får här möjlighet att möta nya utmaningar och förverkliga dina drömmar och ambitioner. Det kan handla om att utveckla din yrkesroll och karriär, etablera och utveckla relationer, finna nya vägval eller söka ett bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande.

 

Livsstilscoaching

Inspirationskällan hjälper dig att hitta tillbaka till den du är ämnad att vara. Med ödmjukhet guidar vi dig mot det du värdesätter i dig själv, så du kan känna tacksamhet och glädje över de naturliga talanger och egenskaper just du har.

 

När vi börjar se och uppskatta vårt eget värde börjar stora förändringar ske i våra liv. Vi blir mer och mer sanna och genuina i oss själva och slipper spela obekväma roller i olika sammanhang. Ibland kanske man behöver blicka bakåt för att förstå något beteende, men fokus är här och nu. Att bli medveten om ett beteende bygger på att du får insikt om vem du är och vart du står i livet. Utifrån detta blickar vi framåt. Vilka beteenden vill du förändra? Vad hindrar dig? Hur kan du skapa rätt förutsättningar? Coachen finns där för att stötta dig i den processen!

 

Livstilscoaching lämpar sig också bra för dig som lider av stress, utbrändhet, ångest, depression eller ätstörningar och sömnproblem. Du kan också behöva få feedback på saker du vill förverkliga eller bolla tankar kring det som händer omkring dig. Många människor kan behöva någon att tala med när det uppstår krissituationer eller akuta händelser i livet. 

 

 

 

 

 

En coachingserie består oftast av;

 • 10 -12 samtal

 • Support via e-post eller telefon.

 • Uppföljning efter ca 3-6 månader.

samtal2

 

 

karriär

 

 

kopia av möte